-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail: bajami@interia.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Rekrutacja 2020
(Zam: 16.03.2020 r., godz. 09.32)


Informacje ogólne:
1. Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej


Szanowni Rodzice,
W związku z tym, że od 1 września 2020 roku uruchamiamy Filię Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat, w miesiącu kwietniu będą prowadzone dwie odrębne rekrutacje tj: odrębna do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ul. ppłk. Edwarda Dietricha i odrębna do Filii Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka.

W terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 roku, Rodzice składają wraz z wymaganymi dokumentami w siedzibie Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat:
Deklarację kontynuacji uczęszczania do Żłobka na wybranym formularzu dotyczącym siedziby Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha lub Filii Żłobka przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka, Deklarację potwierdzającą dalsze ubieganie się o przyjęcie dziecka do Żłobka na wybranym formularzu dotyczącym siedziby Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat przy ulicy ppłk. Edwarda Dietricha lub Filii Żłobka przy ulicy POW na osiedlu Kozłówka
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2017 (IX-XII) – 2018 – 2019, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku na formularzu dostępnym od 1 kwietnia 2020 r. bezpośrednio w żłobku lub za pośrednictwem naszej strony w zakładce zapisy do żłobka lub formularze do 30 kwietnia 2020 r.
Rodzice składają u dyrektora potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku na kolejny rok. Dzieci rodziców, od których dyrektor nie otrzyma potwierdzenia woli kontynuowania zostaną skreślone z listy.

2. Zapisy do żłobka
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2020 roku biorą udział dzieci urodzone w latach 2018, 2019, 2020 zamieszkałe w Legionowie. Rodzice mogą pobrać Kartę zgłoszenia dziecka z zakładki „formularze”. Rodzice wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka składają w żłobku.

Formularz karty zgłoszenia dziecka do żłobka:
- podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka,
- podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji
zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
- za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności zawartych w formularzu
odpowiedzialny jest dyrektor żłobka,
- w przypadku wystąpienia zmiany danych zawartych w karcie zgłoszenia, rodzic
zobowiązany jest przynieść do dyrektora wniosek z prośbą o zmianę tych
danych,
- jeżeli rodzic chce, aby karta o przyjęcie dziecka do żłobka była rozpatrywana
w procesie rekrutacji od konkretnej daty, powinien złożyć w żłobku stosowne
oświadczenie.

Przydział dzieci kontynuujących opiekę i edukację żłobkową i nowo przyjętych do żłobka na rok szkolny 2020/2021 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku i dzieci przyjętych podczas rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych.

Do żłobka może być przyjęte dziecko z umiarkowaną niepełnosprawnością. Możliwość przyjęcia dziecka do żłobka, zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia.
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym). Rodzice do formularza zgłoszeniowego dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowych (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię wydaną przez specjalistę).

Maluszki po rozpoczęciu uczęszczanie do żłobka przechodzą trzydniową szczęśliwą adaptację razem z rodzicami, po której następuje stopniowa adaptacja już samego dziecka do żłobka.

Więcej informacji wkrótce.
Z poważaniem,
Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 07.03.2020 r., godz. 09.32
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 16.03.2020 r., godz. 22.43
Liczba odwiedzin: 441