-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Poradnik

Kary fizyczne wobec dzieci

-
Wersja do drukudruk
Kary fizyczne wobec dzieci

W 23 krajach na świecie obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar fizycznych wobec dzieci.

Obecnie zakaz stosowania jakichkolwiek kar fizycznych wobec dzieci, zawarty w przepisach prawnych, obowiązuje w 23 państwach (Austria, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Izrael, Litwa, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Urugwaj oraz Wenezuela.

Zakaz stosowania kar cielesnych w szkołach wprowadziły 103 państwa. W systemach prawa karnego 146 państw zakazało stosowania kar fizycznych wobec dzieci wyrokiem sądów, a 106 - jako środka dyscyplinarnego w instytucjach penitencjarnych. Tylko 35 państw zakazało kar cielesnych we wszystkich innych placówkach opiekuńczych.
W Polsce karcenie fizyczne dzieci w celu wychowawczym oraz w społecznie akceptowanych granicach jest prawnie dozwolone.

Trwają prace nad wypracowaniem i wpisaniem do polskiego ustawodawstwa zakazu stosowania wobec dzieci wszelkiej przemocy, w tym kar cielesnych.

Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski jest przeciwnikiem kar cielesnych, uważa, że stosowanie ich narusza godność dzieci i jest sprzeczne z prawem. Zwrócił on uwagę ministra sprawiedliwości, że w Polsce nie uznaje się ich za przestępstwo, choć konstytucja zabrania stosowania kar cielesnych w stosunku do każdego człowieka, także wobec dzieci.

Ponad jedna piąta (24%) Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że rodzice mają prawo ukarać swoje dziecko laniem. 8% społeczeństwa zgadza się ze stwierdzeniem, że obrażanie dziecka, wyzwiska, to normalna rzecz w życiu rodziny.

Zdecydowana większość (77%) Polaków uważa, że prawo w Polsce słabo chroni dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie, ogromna większość (84%) badanych nie zgadza się z twierdzeniem, że istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc wobec dzieci (źródło: badania OBOP 2008,
Raport „Krzywdzenie dzieci w Polsce” MPiPS).


Badania dowiodły, że istnieje związek pomiędzy doświadczaniem bicia w dzieciństwie a biciem swoich dzieci.

 
Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: 04.03.2009 r., godz. 13.34
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 04.03.2009 r., godz. 13.59
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 04.03.2009 r., godz. 13.59
Liczba odwiedzin: 1218