Żłobek Miejski
w Legionowie

PLAN PRACY

Szanowni Państwo,
poniżej przedstawiam plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018.
pozdrawiam

Barbara Mierzejewska
Dyrektor Żłobka Miejskiego