Żłobek Miejski
w Legionowie

Uczę się życia od CiebieSzanuj mnie, żebym szanowała innych
Wybaczaj, abym umiała wybaczyć
Słuchaj, żebym umiała słuchać
Nie bij, żebym nie biła
Nie poniżaj, żebym nie poniżała
Rozmawiaj ze mną, żebym umiała rozmawiać
Nie wyśmiewaj
Nie obrażaj
Nie lekceważ
Kochaj mnie, żebym umiała kochać
Uczę się życia od Ciebie
 
Tekst pochodzi z materiałów kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” zorganizowanej przez PARPA,
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie Niebieska Linia oraz Fundację Dzieci Niczyje