Żłobek Miejski
w Legionowie

Wiesz, że dziecko jest krzywdzone – pomóż.

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, poniżającemu traktowaniu.
Zakazuje się stosowania kar fizycznych.
(art. 40 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej)

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą
w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
(art. 207 Kodeksu karnego)

Jeżeli chcesz pomóc dziecku, które doznaje krzywdy, nawet jeśli nie jesteś pewien, czy twoje podejrzenia są słuszne, warto je sprawdzić.

Możesz zawiadomić:
- żłobek, przedszkole, szkołę, do której uczęszcza dziecko, porozmawiać z
psychologiem, pedagogiem;
- Sąd Rodzinny – możesz napisać list;
- Ośrodek Pomocy Społecznej