Żłobek Miejski
w Legionowie

Musical Babies

Drodzy Rodzice,
Od 2012 roku, w Żłobku Miejskim realizowany jest Program English @ Musical Babies, który jest rozszerzonym autorskim programem Musical Babies. Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy a rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej
i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć, jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Nauczanie języka angielskiego odbywa się poprzez różnorodne gry i zabawy językowe z RÓWNOCZESNYM WYKORZYSTANIEM BARDZO DUŻEJ DOZY MUZYKI, RUCHU I TAŃCA, ORAZ PACYNKI – Ra-RA Rabbit, pomagającej dzieciom w przyswajaniu nowego materiału. Rola muzyki jest bardzo ważna w nauczaniu języka obcego dzieci ze względu na wykształcenie u nich wyczulenia na rytm, ton, czy intonację, oraz poznanie zasad rytmu, rozróżniania tonacji, postrzeganie różnic pomiędzy dźwiękami, czy melodiami. Rola piosenek jest także niezmiernie ważna, gdyż nowe słowa są o wiele lepiej zapamiętywane.
Program Musical Babies został nagrodzony w prestiżowym konkursie „European Language Label-Europejski Znak Innowacyjności w Zakresie Nauczania Języków Obcych” organizowany przez Komisarza do Spraw Edukacji Europejskiej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Zajęcia Musical Babies mają na celu:
- poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
- poznanie samych piosenek i rymowanek,
- poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, „listen”, itp.
- osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
- nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
- ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
rozwinięcie koordynacji ruchowej,
- nabycie umiejętności słuchania

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

- inteligencja językowa
- inteligencja muzyczna
- inteligencja ruchowa
- inteligencja interpersonalna

Więcej informacji o Programie Musical Babies możecie Państwo uzyskać na stronie www.musicalbabies.pl
Dzieci w Żłobku podczas zajęć zdobywają coraz większe postępy w osiąganiu umiejętności rozumienia, pokazywania, mówienia, słuchania, bawienia się razem i odczuwania radość ze wspólnej zabawy, itd.
Pani Monika ma doskonały kontakt z dziećmi, co będziecie Państwo mogli sami ocenić podczas zajęć otwartych dla Rodziców, które odbędą się już w kwietniu.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor Żłobka Miejskiego