Żłobek Miejski
w Legionowie

„Dwujęzyczne Dzieci”

Szanowni Państwo,
W Żłobku Miejskim w Legionowie realizowany jest Program „Dwujęzyczne Dzieci” metodą Claire Selby

Program Dwujęzyczne Dzieci realizowany jest w Żłobku Miejskim w Legionowie od
1 czerwca 2014 roku. Przyświecała nam idea globalnego rozwoju i coraz łatwiejszego dostępu do edukacji w języku angielskim, dlatego postanowiłyśmy położyć nacisk na wprowadzanie języka angielskiego w systemie zajęć prowadzonych codziennie. Tak więc nasze dzieci mają styczność z językiem nie tylko raz czy dwa razy w tygodniu, tak jak to ma często miejsce w tego typu placówkach, ale na co dzień. Są to zajęcia, których długość trwania dostosowana jest do konkretnej grupy wiekowej, polegające głównie na zabawach ruchowych, piosenkach i innych elementach zabawowych. Im starsze dzieci w grupie, tym intensywniejsza jest zabawa z bohaterami „Baby Beetles”. Naszym zdaniem to codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego we wszystkich grupach wiekowych w żłobku daje możliwość prowadzenia bogatych zajęć edukacyjnych. Dwujęzyczność to inwestycja w rozwój każdego dziecka.
Specjalnie przygotowana seria edukacyjna: „Baby Beetles” (wiek 0-4), w formie spirali językowej wprowadza rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości
i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Jednocześnie z umiejętnościami językowymi dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.
Dziecko może równolegle oswajać i przyswajać język ojczysty i drugi język i to
z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.
Program „Dwujęzyczne Dzieci” realizowany metodą Claire Selby to bardzo ciekawa oferta dla małych dzieci. Świetna metodycznie, prosta do wdrożenia, angażująca opiekunów, wychowawców i rodziców.
INNYMI BARDZO CIEKAWYMI ZAJĘCIAMI PROWADZONYMI
W ŻŁOBKU JEST MUSICAL BABIES.
MUSICAL BABIES TO ZAJĘCIA MUZYCZNO-RUCHOWE PRZEZNACZONE DLA DZIECI Z OPIEKUNEM.

Zajęcia mają na celu:
poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich,
poznanie samych piosenek i rymowanek,
poznanie prostych zwrotów używanych w trakcie zajęć, np. „sit down please”, „look”, ”listen”, itp.
osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka,
nabycie odpowiednich wzorców wymowy angielskiej,
ukształtowanie wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy,
rozwinięcie koordynacji ruchowej,
nabycie umiejętności słuchania,
umożliwienie dziecku interakcji z innymi dziećmi,
umożliwienie rodzicom spotkania innych rodziców z dziećmi w podobnym wieku i przyjemne spędzenie wolnego czasu
Opis zajęć Musical Babies

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie: wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną
i ruch.
Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się: śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej.
Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć,
w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonego porządku lekcji, co zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
Metoda Musical Babies wspomaga następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera):
Inteligencja językowa

Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe oraz dużą dozę TPR („Total Physical Response").
Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.
Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej i szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej. Dzieci niechodzące wykorzystują w tym przypadku wzorzec rodzica będąc na ich rękach.
Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji
z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego, oraz ogłady.