Żłobek Miejski
w Legionowie

Dwujęzyczne dzieci
Program „Dwujęzyczne Dzieci” metodą Claire Selby realizowany w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie

Program od 1 czerwca 2014 roku. Przyświecała nam idea globalnego rozwoju i coraz łatwiejszego Dwujęzyczne Dzieci realizowany jest w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat w Legionowie dostępu do edukacji w języku angielskim, dlatego postanowiłyśmy położyć nacisk na wprowadzanie języka angielskiego w systemie zajęć prowadzonych codziennie. Tak więc nasze dzieci mają styczność z językiem nie tylko raz czy dwa razy w tygodniu, tak jak to ma często miejsce w tego typu placówkach, ale na co dzień. Są to zajęcia, których długość trwania dostosowana jest do konkretnej grupy wiekowej, polegające głównie na zabawach ruchowych, piosenkach i innych elementach zabawowych. Im starsze dzieci w grupie, tym intensywniejsza jest zabawa z bohaterami „Baby Beetles”. Naszym zdaniem to codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego we wszystkich grupach wiekowych w żłobku daje możliwość prowadzenia bogatych zajęć edukacyjnych. Dwujęzyczność to inwestycja w rozwój każdego dziecka.

Specjalnie przygotowana seria edukacyjna: „Baby Beetles” (wiek 0-4), w formie spirali językowej wprowadza rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo – muzyczno -ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
Jednocześnie z umiejętnościami językowymi dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Dziecko może równolegle oswajać i przyswajać język ojczysty i drugi język i to z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.
Program „Dwujęzyczne Dzieci” realizowany metodą Claire Selby to bardzo ciekawa oferta dla małych dzieci. Świetna metodycznie, prosta do wdrożenia, angażująca opiekunów, wychowawców i rodziców.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat