-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Nasze kadry

OPIEKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

-
Wersja do drukudruk
OPIEKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

OPIEKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

W zakresie działań profilaktyki zdrowotnej
nad dzieckiem
Żłobek zapewnia fachową
opiekę pielęgniarską,
którą w naszej placówce sprawują
licencjonowane pielęgniarki
Pielęgniarka w żłobku odpowiedzialna jest za stan higieniczny, żywienie, pielęgnację dziecka oraz bezpieczeństwo, edukację
i oświatę zdrowotną:

- prowadzi badania przesiewowe (pomiary ciężaru ciała, wzrostu, czystości, obserwacje postawy ciała, wzroku, słuchu, uzębienia),
- nadzoruje stan higieniczny dzieci kształtując prawidłowe
nawyki higieniczne i pielęgnuje wrażliwą skórę małego
dziecka,
- kontaktuje się z rodzicami w przypadku zachorowania dziecka,
- nadzoruje pracę personelu grup dziecięcych, zwraca baczną uwagę na prawidłowe i zróżnicowane żywienie, szczególnie niemowląt i dzieci będących na dietach eliminacyjnych oraz czuwa nad prawidłowym sposobem karmienia dzieci prowadzi apteczkę żłobka,
- prowadzi obowiązującą dokumentację medyczną dzieci oraz
książkę chorób zakaźnych,
-odpowiada za aktualizację książeczek zdrowia pracowników oraz -przygotowanie odpowiedniej dokumentacji do badań profilaktycznych,
- udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach,
- współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia metod
- pielęgnacji, żywienia i wychowania dzieci w domu i żłobku,
- prowadzi edukację zdrowotną rodziców i personelu poprzez szkolenia wewnątrzzakładowe,
- czuwa nad zasadami reżimu sanitarnego w pomieszczeniach żłobka, wdrażając profilaktykę zakażeń wewnątrzzakładowych,

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 06.11.2016 r., godz. 23.02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 06.11.2016 r., godz. 23.02
Liczba odwiedzin: 683