-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Dla rodziców

Znaczenie naturalnej zabawy w życiu dziecka

-
Wersja do drukudruk
Znaczenie naturalnej zabawy w życiu dziecka

Zabawa jest naturalną, dobrowolną i bezinteresowną aktywnością dziecka, której znajduje ono radość.
Ma ogromne znaczenie dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Dzieci uczą się podczas zabawy. Co najważniejsze, podczas zabawy dzieci uczą się, jak się uczyć.

Zabawa jest optymalną relacja interpersonalną dla uczenia się. W zabawie dzieci przyswajają sobie podstawowe uczucia, wartości i umiejętności efektywnego przyjmowania zmian oraz adaptowania się do warunków zmieniającego się świata.

Dzieci, którym stwarzamy możliwość rozwijania się poprzez naturalną zabawę, otrzymują wiele trwałych korzyści.

Zmiany w rozwoju emocjonalnym i w zachowaniu:

- obniżenie poziomu stresu
- redukcja lęków, niepokoju, uczucia bezradności i bezradności w trudnych sytuacjach
- redukcja zachowań agresywnych
- zwiększenie poziomu odprężenia, spokoju
- wzbudzanie pozytywnych emocji, radości
- wzrost samooceny
- wzrost elastyczności emocjonalnej, otwartości
- zmniejszenia podatności na zranienia psychiczne
- wzrost umiejętności radzenia sobie ze zmianami i sytuacjami zaskoczenia
- umiejętność rozróżnienia dobrego i złego dotyku
- zmniejszenie zachowań obronnych przed dotykiem.

Zmiany w rozwoju społecznym:

- wzrost empatii, współczucia
- wzrost tolerancji i akceptacji różnic
- wzrost samokontroli
- świadomość możliwości wyboru i umiejętność tworzenia wielu opcji
wzrost poczucia bezpieczeństwa w relacjach z innymi
- poczucie przynależności do grupy
- łatwość nawiązywania kontaktów z innymi i integrowania się z grupą
- umiejętność współdziałania w grupie
- rozwój nie werbalnych umiejętności komunikowania się

Zmiany w rozwoju psychofizycznym:

- wzrost efektywności funkcjonowania mózgu
- wzrost postawy poznawczej i twórczej orz motywacji do uczenia się
- wzrost efektywności uczenia się
- zwiększenie zakresu ruchu i umiejętności ruchowych
- usprawnianie motoryki dużej i precyzyjnej
- wzrost koordynacji, poczucia równowago, orientacji w przestrzeni i schemacie swojego ciała
- integracja procesów poznawczych, senso – motorycznych i emocjonalnych
- rozwój uniwersalnych umiejętności uczenia się.

Korzyści bio-fizyczne:

- aktywizacja i wzrost skuteczności funkcjonowania systemu immunologicznego, układu krążenia i układu endokrynnego
- aktywizacja seniorki ( odczuć dotykowych )
- symulacja sensorycznej deprywacji skóry i mięsni
- aktywizacja kinestetycznej świadomości własnego ciała i jego granic.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 17.12.2007 r., godz. 19.49
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 17.12.2007 r., godz. 19.49
Liczba odwiedzin: 1497