Żłobek Miejski
w Legionowie

Certyfikat CHRONIMY DZIECI

Drodzy Rodzice,

Z radością pragnę Państwa poinformować, że Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie uzyskał w tym roku kolejny certyfikat potwierdzający podejmowanie działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci przebywających w żłobku.

Żłobek Miejski w 2016 włączył się do programu CHRONIMY DZIECI, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz Dzieci.
Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Z przyjemnością informuję, że Żłobek Miejski w 2016 roku jako pierwsza placówka w powiecie legionowskim otrzymała Certyfikat „ Chronimy dzieci” .

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec Dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem. Realizacja programu uwzględnia również dostarczenie Dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych.
Otrzymanie certyfikatu "Chronimy Dzieci" potwierdza że:

- Placówka ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.
- Placówka monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
- Placówka zapewnia swoim pracownikom edukację w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia.
- Placówka oferuje rodzicom/opiekunom edukację w zakresie wychowania dzieci bez przemocy oraz ochrony ich przed przemocą i wykorzystywaniem.
- Placówka monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci.
Dołożymy wszelkich starań, aby standardy pracy oraz opieki nad dziećmi, wprowadzone i realizowane na wysokim poziomie, jeszcze bardziej podnosić i rozwijać.
Bezpieczeństwo dzieci, powierzonych naszej opiece, pielęgnacji i edukacji jest dla nas najważniejsze!
Barbara Mierzejewska

Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat