Żłobek Miejski
w Legionowie

Dofinansowanie szkoleń dla pracowników żłobka
Szanowni Państwo, Z radością informuję Państwa, że pozytywnie został zaopiniowany wniosek Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat, na sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących 6 szkoleń kadry pielęgniarsko-opiekuńczej w kwocie 8 320,00 zł.


W ramach tych 6 kursów, personel opiekuńczy w okresie od VI do X 2017 roku będzie uczestniczyć w pogłębianiu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji.

Tematy modułu szkoleniowego będą obejmowały:
- Pokaż mi świat, pokaż mi naturę, czyli jak planować zajęcia na świeżym powietrzu - 5 godzin dydaktycznych
- Zasady skutecznej komunikacji z rodzicami – 10 godzin dydaktycznych
- Rozwój psychospołeczny dziecka w wieku 0-3 lat – 5 godzin dydaktycznych
- Elementy muzykoterapii dla najmłodszych – 10 godzin dydaktycznych
- Skuteczne sposoby wspierania wczesnego rozwoju mowy – 5 godzin dydaktycznych
- Sensoryczne zabawy plastyczne dla najmłodszych – 5 godzin dydaktycznych


Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat