-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail: bajami@interia.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Nasz żłobek

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

-
Wersja do drukudruk
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO MOTYLKOWY ŚWIAT W ROKU SZKOLNYM 2016/20171. Organizacja pracy w placówce
Działania żłobka, w tym sposób sprawowania opieki, zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Organizacja pracy
w placówce uwzględnia potrzeby i oczekiwania rodziców. Rodzice posiadają swoją reprezentację, jaką jest Rada Rodziców.

2. Kadra
Żłobek Miejski Motylkowy Świat zatrudnia 53 osoby, w tym 27 pielęgniarek i opiekunów dziecięcych, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedę, terapeutę integracji sensorycznej oraz 20 pracowników administracji i obsługi. Wszyscy opiekunowie mają przygotowanie kierunkowe. W swojej pracy wdrażają aktywnie nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Wykorzystują elementy aktywnych metod
i formy pracy z dzieckiem. Jedną ze stosowanych metod jest pedagogika zabawy. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

3. Oferta edukacyjna
Oferta programowa żłobka uwzględnia, pełny rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Żłobek jest placówką realizującą ideę wychowania estetycznego wyrażającą się w jednej z ważniejszych form działalności dziecka w wieku żłobkowym, jaką jest twórczość plastyczna i muzyczna. W żłobku realizujemy programy opracowane przez nauczyciela plastyki dotyczące edukacji plastycznej, rozwijania samodzielności. Do rodziców i dzieci nowoprzyjętych kierujemy program zajęć adaptacyjnych, których celem jest zniwelowanie stresu związanego z rozstaniem z rodzicami. Żłobek oferuje dzieciom uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach, imprezach, konkursach oraz przeglądach plastycznych, teatralnych itp. Nasz żłobek objęty jest stałą, bezpłatną opieką specjalistyczną stomatologa, ortopedy, logopedy.
Żłobek Miejski Motylkowy Świat od sześciu lat realizuje Program zdrowego, wartościowego żywienia małego dziecka „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Po wnikliwych badaniach i analizach przez dietetyka Akademii Medycznej, wartości odżywczych, zawartości wapnia, witaminy D w jadłospisach i normach żywienia realizowanych w żłobku, otrzymaliśmy w czerwcu 2014 roku Certyfikat i przeszliśmy do II Etapu Programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”.
Dwukrotnie został przyznany żłobkowi Certyfikat „Chronimy Dzieci”, który jest dla placówki ogromnym wyróżnieniem.
Żłobek Miejski Motylkowy Świat współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Legionowie oraz z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami m.in.:
• Przedszkole Miejskie Nr 6 w Legionowie,
• Przedszkole Miejskie Nr 7 w Legionowie
• Przedszkole Miejskie Nr 12 w Legionowie,
• Komendą Powiatową Policji w Legionowie,
• Biblioteką dla Dzieci,
• Strażą Miejską,
• Urzędem Miasta,
• Organizacjami Pozarządowymi,
• Ośrodkiem Opieki Społecznej,
• Starostwem Powiatowym,
• Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
• Powiatowym Urzędem Pracy – (pozyskiwanie pracowników na staż w celu
przyuczenia do zawodu),

Dzieci mają możliwość skorzystania z oferty zajęć dodatkowych : umuzykalnienia, języka angielskiego, plastyki.

4. Działania w zakresie edukacji żłobkowej

,, Mój żłobek, to mój drugi dom, bo stawia na mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.”

Przy kształtowaniu oferty edukacyjnej przede wszystkim dbam o to, aby naszymi głównymi kryteriami działania były, jakość, wartość oraz bezpieczeństwo,
a w szczególności, aby:
* wartość oferty była wysoka,
* jakość oferty była wysoka,
* został zachowany językowy, plastyczny i muzyczny profil placówki.

Oferta edukacyjna uwzględnia pełen rozwój osobowości małego dziecka - intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy,
- wypracowane działania są systematycznie stosowane i doskonalone,
- oferta jest stale wzbogacana o ciekawe metody, formy pracy z dzieckiem
i środowiskiem,
- w tworzeniu oferty wykorzystywane są zasoby środowiska i przykłady dobrej
praktyki,
- oferta edukacyjna uwzględnia oczekiwania i sugestie rodziców,
- tworzeniu ofert sprzyja stałe doskonalenie kadry opiekuńczej.

,,Opiekun powinien być przede wszystkim człowiekiem, u którego na szczycie hierarchii wartości znajduje się drugi człowiek.”

5. Analiza warunków działalności ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
Silne strony placówki:
Baza materialna

▪ Bardzo dobre warunki lokalowe
Kadra
* Zaangażowany, kulturalny zespół pracowniczy;
* Wysoko wykwalifikowana, twórcza kadra opiekuńcza i pedagogiczna;
* Dobra atmosfera pracy.
Opieka – wychowanie - dydaktyka
* Plastyczny i muzyczny profil placówki,
* Dwujęzyczne Dzieci – Realizujemy Certyfikowany Program „Dwujęzyczne Dzieci”
* Bogata oferta edukacyjna,
* Dobrze organizowana opieka nad dzieckiem,
* Wypracowane formy i metody współpracy z rodzicami.
Jesienią każdego roku organizujemy wspólnie z Radą Rodziców Akcję „Pomóż naszym dzieciom przetrwać zimę” niosąc pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w efekcie, której około 50 rodzin otrzymało wsparcie. W czerwcu każdego roku organizujemy przy bardzo dużym zaangażowaniu pracowników
i rodziców Festyn Rodzinny Od niemowlaczka do przedszkolaczka, podczas którego niesiemy pomoc chorym dzieciom.
W ostatnich latach są to dzieci uczęszczające do żłobka.
Oczekiwaną i pozytywnie odbieraną jest również bogata strona internetowa żłobka na bieżąco aktualizowana.

PRIORYTETY W PRACY NA STANOWISKU DYREKTORA ŻŁOBKA
Funkcjonowanie współczesnego żłobka wymaga od dyrektora żłobka podejmowania wielu różnorodnych działań dotyczących zadań opiekuńczo- wychowawczo – dydaktycznych, edukacyjnych, organizacyjnych, finansowych oraz stałej współpracy
z rodzicami i środowiskiem w szerokim pojęciu tego słowa.
Wielość zadań i ich społeczna doniosłość wymagają nieustannego starania się
i troski o jak najwyższą jakość pracy placówki. W swojej koncepcji kierowania placówką pragnę wykorzystać przeprowadzane analizy, kierunki rozwoju zapisane
w planie rozwoju żłobka oraz główne założenia polityki oświatowej władz lokalnych.
Stąd też moja koncepcja kierowania żłobkiem obejmuje następujące obszary :
1. Działania w zakresie edukacji żłobkowej.
2. Działania w zakresie doskonalenia kadry opiekuńczej.
3. Działania w zakresie doskonalenia organizacji pracy.
4. Rozwijanie i wzbogacanie bazy materialnej żłobka.
5. Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
6. Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci w żłobku.
Mam nadzieję, że swoją misję zawodową jako dyrektor żłobka wypełniam starannie, odpowiedzialnie i z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku.
Każdego roku, kolejni Rodzice mają możliwość oceny naszego żłobka, która przyznaję z satysfakcją jest dla naszego zespołu bardzo wysoka.


Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 12.10.2017 r., godz. 17.37
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 12.10.2017 r., godz. 17.37
Liczba odwiedzin: 606