Żłobek Miejski
w Legionowie

List Rzecznika Praw Dziecka do rodziców i opiekunów w Dniu Świadomości Alienacji RodzicielskiejSzanowni Państwo,
dziecko ma prawo do wychowania przez oboje rodziców! Niezależnie od podjętej przez dorosłych decyzji o rozstaniu, na zawsze pozostają oni rodzicami – osobami najważniejszymi dla dziecka. Dorastanie w poczuciu bezpieczeństwa jest niezwykle istotne dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego młodego człowieka.
Ograniczanie kontaktów z którymkolwiek z rodziców jest działaniem na szkodę dziecka i – jak wielokrotnie to podkreślałem – szczególnie dotkliwym rodzajem przemocy emocjonalnej. Manipulowanie strachem, emocjami, czy wikłanie dziecka w konflikt lojalnościowy nigdy nie powinno mieć miejsca, gdyż rani to jego uczucia, zaburza poczucie własnej wartości, powoduje zagubienie emocjonalne, mogąc doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji.
Dorosły, dla którego ważne jest dobro dziecka, nigdy nie będzie myślał o sobie – o partykularnych interesach, a o swoim dziecku i zaspokajaniu jego potrzeb!
W Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej życzę wszystkim dzieciom aby nie musiały zmagać się z nieodpowiedzialnymi zachowaniami dorosłych. Pamiętajmy, że najmłodsi nie powinni wybierać pomiędzy tatą a mamą – mają prawo do obojga rodziców, do ich miłości i obecności w codziennym życiu.
Z wyrazami szacunku,
Marek Michalak
LIST RPD W DNIU ŚWIADOMOŚCI ALIENACJI RODZICIELSKIEJ (PDF)

ZOBACZ TAKŻE: KAMPANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA "JESTEM MAMY I TATY"