-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel. (0-22) 774-56-22
fax: (0-22) 784-11-35
e-mail: bajami@interia.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek
Strona Główna

Informacje

RODO

-
Wersja do drukudruk
RODO

Legionowo, 25.05.2018.


Szanowni Państwo


Informacja dla Rodziców/opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
1) administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Żłobek Miejski Motylkowy Świat w Legionowie ul. ppłk Edwarda Dietricha 1
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań opiekuńczych, zgodnie z Ustawą
z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. Nr 157 z późn.zm.), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy
4) każdy rodzic/opiekun prawny, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
5) rodzic/opiekun prawny, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
6) organem nadzorczym jest Inspektor Ochrony Danych – iod@zlobek.legionowo.pl
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- iod@zlobek.legionowo.pl


Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 25.05.2018 r., godz. 22.55
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 25.05.2018 r., godz. 22.55
Liczba odwiedzin: 114