Żłobek Miejski
w Legionowie

Kontakt

tel. 22 774 56 22
zgłaszanie nieobecności sms 504 090 859

Dyrektor Żłobka
barbara.mierzejewska@zlobek.legionowo.pl
motylkowy.swiat@zlobek.legionowo.pl

Wydział Księgowości
ksiegowosc@zlobek.legionowo.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowy
iod@zlobek.legionowo.pl

Numer rachunku bankowego Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt

28 1560 0013 2483 0684 4000 0001

***

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu Rady Rodziców i zająć dodatkowych

33 8013 0006 2001 0011 8835 0001

***


Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.