Żłobek Miejski
w Legionowie

„RODZICIELSKA AKADEMIA CZYTANIA DZIECIOM „

- Kochani Rodzice gdy czytacie na głos dzieciom to:
- rozbudzacie w nich ciekawość świata,
- pomagacie im zrozumieć siebie i innych,
- zapewniacie im emocjonalny rozwój,
- budujecie mocną więź między wami,
- rozwijacie im pamięć i wyobraźnię,
- wzbogacacie ich mowę,
- uczycie ich myślenia i poprawiacie im koncentrację,
- kształtujecie w nich nawyk czytania i zdobywania wiedzy,
- uczycie wartości moralnych,
- ułatwiacie im naukę i pomagacie osiągnąć sukces,


W ramach Akcji „Rodzicielska Akademia Czytania Dzieciom” zapraszam chętnych Rodziców do czytania dzieciom w żłobku bajek i wierszyków.
Serdecznie zapraszam do współpracy
Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat