Żłobek Miejski
w Legionowie

Informacja o numerach kont bankowych
Informuję Państwa o numerach kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat z tytułu odpłatności za uczęszczanie dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat w Legionowie.

Numer rachunku bankowego Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu wyżywienia i opłaty za pobyt

72 1090 1841 0000 0001 4149 6650

***

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat na który należy dokonać wpłaty należności z tytułu Rady Rodziców i zająć dodatkowych

33 8013 0006 2001 0011 8835 0001
***


Wpłaty należy dokonywać do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc.