Żłobek Miejski
w Legionowie

INFORMACJA DLA RODZICÓW - wzrost opłaty za pobyt

I N F O R M A C J A

Szanowni Rodzice,
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. i na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł.

Rozporządzenie w przedmiocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wchodzi w życie dnia 1 stycznia 2019r. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 złotych.
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Uchwałą Nr VII/79/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 20 kwietnia 2011 roku z dniem 1 STYCZNIA 2019 ROKU WZRASTA OPŁATA ZA POBYT DZIECKA W ŻŁOBKU MIEJSKIM MOTYLKOWY ŚWIAT W LEGIONOWIE z 420 na 450 złotych.


Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat