-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Informacje

REKRUTACJA 2019 r.

-
Wersja do drukudruk
REKRUTACJA 2019 r.
Opieka i edukacja w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat dzieci urodzonych w latach 2016 (IX-XII), 2017, 2018, 2019

Drodzy Rodzice,
W Żłobku Miejskim Motylkowy Świat organizowanych jest siedem oddziałów dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat.
Każdego roku dzieci 3 letnie, odchodzące do przedszkola tworzą miejsca dla dzieci młodszych.
Od września 2019 roku przygotowujemy miejsca dla nowych dzieci, które 1 września rozpoczną swoją edukację żłobkową.

Opiekę dzieciom zapewniają dyplomowane pielęgniarki, dyplomowani opiekunowie, psycholog, pedagog, terapeuta/pedagog, terapeuta integracji sensorycznej, personel pomocniczy. Nasza kadra żłobkowa to wykształcone, wspaniałe, pełne ciepła i cierpliwości panie. Pracujemy razem już od wielu lat i mieliśmy okazję obserwować nasze pielęgniarki i opiekunów dziecięcych w różnego rodzaju sytuacjach i wiemy na pewno, że: nigdy nie tracą cierpliwości, zawsze okazują dzieciom czułość, wsparcie i zrozumienie. Mając taką kadrę jesteśmy w stanie zagwarantować naszym małym podopiecznym nie tylko doskonałą opiekę, ale również ciekawy program edukacyjny i rozwojowy. Ze żłobkiem współpracują pedagodzy i psychologowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Legionowie.

Żłobek prowadzi własną kuchnię. Maluszki mają być u nas przede wszystkim bezpieczne i szczęśliwe. Malutkie dzieci mają również swoje święte prawa: jak porządna drzemka, posiłek zjedzony we własnym tempie, czy dużo, dużo czułości. Od siedmiu lat realizujemy program – „ Od żłobka wiemy, zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Wszystkie serwowane przez nas posiłki cechuje to, że są zdrowe i smaczne. Dzieci piją wodę mineralną, kompociki owocowe i herbatki owocowe. Ograniczamy cukier i sól. Jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie diety dla dzieci z alergiami pokarmowymi i dietami specjalnymi. Zawsze podajemy dzieciom pieczywo jasne i ciemne. Codziennie dzieci jedzą owoce. Podawane w żłobku, uwielbiane przez dzieci przepyszne ciasto jest pieczone przez żłobkową kucharkę.
Uwzględniamy w żywieniu dzieci diety eliminacyjne, diety bezmleczne, bezglutenowe, diety specjalne.
Od siedmiu lat realizujemy Program „Musical Babies”. Musical Babies to zajęcia muzyczno-ruchowe po angielsku dla dzieci od szóstego miesiąca życia do trzech lat.

Zajęcia mają na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajania języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem, muzykę klasyczną i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przez osobę prowadzącą i rodziców przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Ważnym elementem zajęć,
w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Od pięciu lat w żłobku realizowany jest Program „Dwujęzyczne Dzieci”. Przyświecała nam idea globalnego rozwoju i coraz łatwiejszego dostępu do edukacji w języku angielskim, dlatego postanowiłyśmy położyć nacisk na wprowadzanie języka angielskiego w systemie zajęć prowadzonych codziennie. Tak więc nasze dzieci mają styczność z językiem nie tylko raz czy dwa razy w tygodniu, tak jak to ma często miejsce w tego typu placówkach, ale na co dzień. Są to zajęcia, których długość trwania dostosowana jest do konkretnej grupy wiekowej, polegające głównie na zabawach ruchowych, piosenkach i innych elementach zabawowych. Im starsze dzieci w grupie, tym intensywniejsza jest zabawa z bohaterami „Baby Beetles”. Naszym zdaniem to codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego we wszystkich grupach wiekowych w żłobku daje możliwość prowadzenia bogatych zajęć edukacyjnych. Dwujęzyczność to inwestycja w rozwój każdego dziecka.

Specjalnie przygotowana seria edukacyjna: „Baby Beetles” (wiek 0-4), w formie spirali językowej wprowadza rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Jednocześnie z umiejętnościami językowymi dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Dziecko może równolegle oswajać i przyswajać język ojczysty i drugi język i to z całym bogactwem naszkicowanych powyżej dodatkowych korzyści.
PROGRAM „DWUJĘZYCZNE DZIECI” REALIZOWANY METODĄ CLAIRE SELBY TO BARDZO CIEKAWA OFERTA DLA MAŁYCH DZIECI. ŚWIETNA METODYCZNIE, PROSTA DO WDROŻENIA, ANGAŻUJĄCA OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW I RODZICÓW.

Informacje ogólne:
1. Kontynuacja opieki i edukacji żłobkowej
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci urodzonych w latach 2016 (IX-XII), 2017, 2018, które obecnie uczęszczają do żłobka, w przypadku woli kontynuowania opieki i edukacji żłobkowej, zobowiązani są złożyć pisemne potwierdzenie woli kontynuowania opieki w żłobku na formularzu dostępnym od 1 kwietnia 2019 r. bezpośrednio w żłobku lub za pośrednictwem strony www.zlobek.legionowo.pl w zakładce zapisy do żłobka lub formularze.
Rodzice składają u dyrektora potwierdzenie woli kontynuowania opieki
w żłobku na kolejny rok. Dzieci rodziców, od których dyrektor nie otrzyma potwierdzenia woli kontynuowania zostaną skreślone z listy.
2. Zapisy do żłobka
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2019 roku biorą udział dzieci urodzone w latach 2016 (IX-XII), 2017, 2018, 2019 zamieszkałe w Legionowie.
Rodzice mogą Kartę zgłoszenia pobrać ze strony www.zlobek.legionowo.pl. Rodzice wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka, po podpisaniu przez oboje rodziców, składają w żłobku.
Formularz karty zgłoszenia dziecka do żłobka:
- podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni dziecka,
- podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w formularzu ze stanem faktycznym,
- za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności zawartych w formularzu odpowiedzialny jest dyrektor żłobka,
- w przypadku wystąpienia zmiany danych zawartych w karcie zgłoszenia, rodzic zobowiązany jest przynieść do dyrektora wniosek z prośbą o zmianę tych danych,
- jeżeli rodzic chce, aby karta o przyjęcie dziecka do żłobka była rozpatrywana w procesie rekrutacji od konkretnej daty, powinien złożyć
w żłobku stosowne oświadczenie.
Przydział dzieci kontynuujących opiekę i edukację żłobkową i nowo przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020 nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup żłobkowych uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących opiekę i edukację w żłobku i dzieci przyjętych podczas rekrutacji oraz możliwości organizacyjnych.

Do żłobka może być przyjęte dziecko z umiarkowaną niepełnosprawnością. Możliwość przyjęcia dziecka do żłobka, zależy od możliwości zapewnienia przez żłobek szczególnej opieki, wymaganej ze względu na stan zdrowia.
Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na zasadach odrębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym). Rodzice do formularza zgłoszeniowego dołączają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokumenty potwierdzające posiadanie przez dziecko dysfunkcji rozwojowych (zaświadczenie o stanie zdrowia, opinię wydaną przez specjalistę).
Maluszki po zakończeniu żłobka są przygotowane do pełnego uczestniczenia w życiu przedszkolnym, bez niepotrzebnych napięć związanych z adaptacją i rozstaniem z rodzicami. Są również w pełni przygotowane do wyzwań stawianych im w kolejnych etapach ich życia jakim jest przedszkole.
Więcej informacji uzyskacie Państwo w Żłobku. Możecie przyjść, porozmawiać i rozwiać wszelkie wątpliwości.

Serdecznie zapraszam
Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 14.01.2019 r., godz. 20.39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 14.01.2019 r., godz. 20.39
Liczba odwiedzin: 342