Żłobek Miejski
w Legionowie

Dzieciństwo jest światem dziecka


„Dzieciństwo jest światem dziecka,
jest jego indywidualnym doświadczeniem,
które urzeczywistnia się i rozwija
przez kontakt z dorosłym”


B. Smolińska-Theiss, Dzieciństwo w małym mieście.Drodzy Rodzice,

Już wkrótce spotkamy się z Państwem w żłobku w celu złożenia przez Was Karty Zgłoszenia Dziecka do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat lub Deklaracji o dalszym ubieganiu się o przyjęcie dziecka do żłobka.
Wydarzenie jakże ważne, odpowiedzialne, niejednokrotnie trudne.
Jesteśmy dla Was Rodzice.

Jedną z form wspierania rodziny w wychowaniu małego dziecka jest opieka żłobka i jak każda forma opieki wymaga ufności rodziców i przygotowania całej rodziny do nowej sytuacji.
Kiedy zapadnie decyzja o korzystaniu ze żłobka mogą pojawić się pytania, czy dziecko da sobie radę? Jak będzie wyglądało pierwsze rozstanie? Czy opiekunki
w żłobku potrafią utulić, kiedy dziecku będzie smutno? Czy po prostu dziecko „nie zginie w tłumie”?.
Warto pamiętać, że nasze emocje mają duży wpływ na samopoczucie i komfort dziecka, ponieważ dzieci rodzą się z dużą intuicją i odczytują świat przez emocje. Dlatego niepokój „głęboko” skrywany przez rodziców jest też przekazywany dziecku. Dziecko jest bardzo wnikliwym obserwatorem, widzi i słyszy więcej niż się dorosłym wydaje i niezależnie od tego, co mówimy i jaką minę robimy, bezbłędnie odczyta nasze emocje, nawet, jeśli ogół sytuacji jest dla niego niezrozumiały. Stąd lepiej uspokoić siebie poznając wcześniej żłobek.
Dla małego dziecka wejście do nowego miejsca jest dużym przeżyciem. Złagodzenie „trudów” rozstania z bliskimi, to zadanie dla nas – dorosłych – zarówno rodziców jak i pracowników żłobka.
Pracownicy nie zastępują rodziców, ale z pełnym zrozumieniem i życzliwością dla przeżyć dziecka i rodziców będą Państwa wspierać w poznaniu żłobkowego środowiska i odnalezieniu w nim własnego miejsca przez dziecko i jego najbliższych.

Okres niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa to czas, w którym następują niezwykle dynamiczne zmiany w każdej sferze funkcjonowania.
Dziecko rozwija się fizycznie, emocjonalnie, społecznie i poznawczo. Przychodzi na świat wyposażone w niezbędne do przebiegu dalszego rozwoju mechanizmy oraz zdolności i w ciągu pierwszych lat życia za ich pomocą osiąga podstawowy poziom kompetencji, umożliwiający mu samodzielne funkcjonowanie i zaspokajanie swoich potrzeb. W tym okresie każde doświadczenie dziecka jest doświadczeniem, które można nazwać edukacyjnym. Dzięki relacjom z opiekunami i kontaktom
z otoczeniem dziecko tworzy obraz siebie, innych ludzi i otaczającego je świata. Jednakże, aby było to możliwe, konieczny jest aktywny udział otoczenia społecznego – głównie bliskich osób dorosłych zaspokajających potrzeby zarówno te związane z adaptacją jak i uspołecznieniem. Wymaga to od otoczenia wrażliwości
w odczytywaniu i interpretacji potrzeb dziecka, gotowości do odpowiadania na nie
i zdolności do nawiązania bliskiej relacji. Niemowlę wyposażone jest w wiele mechanizmów służących sygnalizowaniu zarówno samych potrzeb, jak
i tego, czy sposób ich zaspokajania przez najbliższe mu osoby jest właściwy
i skuteczny. Kluczową rolą opiekuna jest bowiem, w tym wczesnym okresie życia rozpoznawanie płynących od dziecka sygnałów i adekwatne reagowanie na nie. Można zatem powiedzieć, że warunkiem koniecznym do prawidłowego rozwoju
w każdej ze sfer – fizycznej, poznawczej, emocjonalnej – jest prawidłowy rozwój społeczny. W tym okresie zdobywanie informacji o świecie i nabywanie nowych kompetencji, a przede wszystkim wytworzenie i utrwalenie zdolności do szeroko pojętego uczenia się, odbywa się w oparciu o poczucie bezpieczeństwa w bliskich
relacjach z innymi ludźmi.

Czy jesteście Państwo gotowi nam zaufać?

Z naszej strony zapewniamy, że w żłobku są realizowane PRAWA DZIECKA do:


1. poszanowania indywidualnego rozwoju,
2. szacunku i zachowania godności,
3. bycia kimś ważnym,
a także
4. odczuwania radości z poznawania siebie i świata,
5. wątpliwości, niepokoju i nieporadności,
6. brudzenia się w trakcie zabawy i posiłku.
Najważniejsze jest to, by dziecko dobrze czuło się w nowym środowisku żłobkowym.
Nie ma uniwersalnej, gotowej recepty, skutecznej na wszystko i dla wszystkich. Zachęcamy jednak do skorzystania z naszych wskazówek. Są one wynikiem analizy naszego warsztatu pracy i doświadczenia pedagogicznego. Mogą okazać się właściwą drogą w tym trudnym dla dziecka i całej rodziny momencie.
Jakie powinny być relacje pomiędzy dorosłym a dzieckiem? Jaka jest rola wychowawcy , także rodziców w rozwoju dziecka? O tym i o zabawach jakie w żłobku proponujemy dzieciom, jest mowa na stronie internetowej WWW.zlobek.legionowo.pl
- zakładka PORADNIK
- zakładka DLA RODZICÓW
- zakładka PSYCHOLOG/PEDAGOG
- zakładka PIELĘGNIARKA RADZI
Życzę Państwu, przyjemnego odbioru przedstawionego materiału przygotowanego przez naszych specjalistów.
Życzę Państwu, pewności i zadowolenia w słuszności podjętej decyzji obdarzając nas swoim zaufaniem powierzając swój SKARB naszej opiece.

Z ciepłym pozdrowieniem

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat