Żłobek Miejski
w Legionowie

REKRUTACJA 2019


Szanowni Państwo,
Informuję Państwa, że lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
w Legionowie zostanie podana do wiadomości Rodziców dnia 15 maja 2019 roku o godzinie 13:00 poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w żłobku oraz na stronie internetowej żłobka www.zlobek.legionowo.pl
Po zakończonej rekrutacji, Rodziców dzieci nieprzyjętych proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia kolejności na liście oczekujących. Lista dzieci nieprzyjętych staje się listą oczekujących z zachowaniem kolejności zgłoszenia.

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat