-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Dla rodziców

Praca specjalistów w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat

-
Wersja do drukudruk
Praca specjalistów w Żłobku Miejskim Motylkowy Świat
Praca specjalistów w żłobku ma na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne, komunikacyjne i emocjonalne oraz dostarczanie dzieciom wielu pozytywnych doświadczeń w kontaktach z innymi osobami
Do głównych zadań zespołu specjalistów należy:
- wspomaganie pracy opiekunów podczas zajęć dydaktycznych
w grupie.

Podczas zajęć szczególną uwagą pedagoga, psychologa, logopedy czy terapeuty integracji sensorycznej objęte są dzieci niepełnosprawne, dzieci z zaburzeniami czy inne dzieci przejawiające trudności adaptacyjne czy trudności w opanowaniu jakiejś umiejętności. Specjalista udziela takim dzieciom dodatkowej pomocy, pokazuje jak należy wykonać dane zadanie, kontroluje wykonanie zadania, w razie potrzeby wspomaga dziecko podczas jego wykonywania.

Prowadzenie indywidualnych zajęć specjalistycznych z dziećmi o specjalnych potrzebach to:

• zajęcia logopedyczne – zajęcia mają na celu usprawnianie narządów mowy, uczenie prawidłowego oddychania, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dziecka, kształtowanie prawidłowej wymowy
• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mają na celu usprawnianie i korygowanie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych oraz usprawnianiu funkcji dobrze rozwijających się w celu wspomagania lub częściowego zastępowania funkcji słabszych ( kompensacja),
• zajęcia psychoedukacyjne – mają na celu rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych dziecka takich jak: współdziałanie, komunikowanie się, wyrażanie własnych potrzeb, emocji w sposób akceptowany, rozpoznawanie i respektowanie uczuć i potrzeb innych, radzenie sobie w różnych sytuacjach społecznych itp.
• zajęcia o charakterze terapeutycznym - mają na celu uzyskanie poprawy funkcjonowania dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym, z dysfunkcjami rozwojowymi, koncentrują się na wyeliminowaniu zachowań niekorzystnych występujących
u dziecka np. zachowań agresywnych,
• udzielanie porad i konsultacji dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka – każdy rodzic mający wątpliwości, co do rozwoju czy zachowania dziecka może porozmawiać ze specjalistą, poradzić się. Każda taka rozmowa jest poufna. Specjaliści są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej i bez zgody rodzica nie mogą udzielać przekazanych przez niego informacji innym osobom.

Na konsultacje i rozmowy można zapisać się w sekretariacie.
Przyjęcia rodziców odbywają się w ustalonym przez żłobek dniu
i godzinie podczas pracy specjalistów .

Barbara Mierzejewska
Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 27.05.2019 r., godz. 23.15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 27.05.2019 r., godz. 23.15
Liczba odwiedzin: 187