-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Poradnik

RODZINA

-
Wersja do drukudruk
RODZINA
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna stanowi dla dziecka pierwsze i podstawowe środowisko społeczne. Odgrywa ona znaczącą rolę w wychowaniu dziecka szczególnie w wieku żłobkowo-przedszkolnym.Okres ten wymaga od rodziców ogromnego taktu i umiejętności wychowawczych, gdyż rozwój poznawczy dzieci jest uwarunkowany świadomym postępowaniem i organizowaniem przez rodziców życia rodzinnego. Dziecko
w wieku żłobkowo-przedszkolnym jest najbardziej podatne na przyswajanie nowych doświadczeń, wiadomości i obrazów. Okres ten często wpływa na to, kim dziecko się stanie
i jak przebiegać będzie jego dalsze życie.
Duże znaczenie w procesie wychowania ma właściwy, serdeczny stosunek rodziców do dzieci. Tworzy on podstawę, życzliwego obcowania, które daje okazje do niezmierzonego przyswojenia sobie wzorów spotykanych w domu rodzinnym. Rodzice, którzy kochają swoje dzieci starają się zapewnić im korzystne warunki rozwoju i wychowania.
Do najważniejszych zadań tkwiących w środowisku rodzinnym, które zapewniają prawidłowy rozwój i wychowanie należą:

- świadomość wychowawcza rodziców,

- atmosfera w rodzinie, charakteryzująca się poczuciem więzi, umiejętnością współżycia
i współdziałania, wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem,

- umiejętność stosowania kar i nagród w systemie oddziaływań rodzicielskich prowadzących do rozwoju i prawidłowego wychowania dziecka,

- umiejętność organizowania procesu wychowania w rodzinie,

- umiejętność łączenia wychowania w rodzinie z innymi formami oddziaływania wychowawczego, zwłaszcza ze żłobkiem czy przedszkolem.Nie ma prawidłowego wychowania bez więzi uczuciowej łączącej ze sobą członków rodziny, bez wzajemnego zrozumienia i zaufania.
Dzięki działaniom na rzecz rodziny i wspólnemu przeżywaniu z nią radości i zmartwień dziecko stopniowo staje się pełnowartościowym jej członkiem. Podtrzymywanie
i pielęgnowanie związków uczuciowych i tradycji rodzinnych może tworzyć specyficzną
i niepowtarzalną atmosferę domu rodzinnego, do którego tak chętnie wracamy już jako ludzie dorośli.
Środowisko rodzinne spełnia ważne funkcje wychowawcze, z którym wiążą się następujące zadania:

 • POZNAWCZE – dotyczące poznawania pojęć, treści, zachowań otaczającej rzeczywistości zarówno społecznej, jak i przyrodniczej, technicznej, itp.

 • EMOCJONALNE – zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, miłości, więzi, uznania, kontaktu społecznego.

 • OPIEKUŃCZO-USŁUGOWE – zapewnienie wszystkim członkom rodziny codziennych usług, opieki fizycznej.

 • USPOŁECZNIAJĄCE – wprowadzenie członków rodziny (poczynając od chwili urodzenia) w życie społeczne, przekazywanie im wartości kulturalnych.

 • PRZYGOTOWUJĄCE – do kreatywnego życia i przyszłego zawodu – kształtowanie aktywnego stosunku do pracy, zainteresowań zawodowych, dokonywanie preorientacji zawodowej i szkolnej.

 • STYMULUJĄCE – rozwój zainteresowań, zamiłowań i zdolności dzieci.

 • ORGANIZOWANIE sytuacji wychowawczych dla dziecka w rodzinie i poza nią.


 • Zadania te sprowadzają się do bogatej sfery oddziaływań społeczno-wychowawczych rodziny
  i są ze sobą nierozerwalne.

   
  Wytworzył: Barbara Mierzejewska, data: brak danych
  Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 26.10.2011 r., godz. 20.54
  Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 26.10.2011 r., godz. 20.54
  Liczba odwiedzin: 975