Żłobek Miejski
w Legionowie

Profilaktyka przeciwko A/H1N1
W odpowiedzi na liczne pytania o sposoby zapobiegania zakażeniom wirusem "świńskiej" grypy A/H1N1 przesyłamy Państwu zasady postępowania i użycia środków dezynfekcyjnych skutecznych wobec tego wirusa.