Żłobek Miejski
w Legionowie

Polityka jakości

Nadrzędnym celem działalności Żłobka Miejskiego w Legionowie jest utrzymanie produktów na najwyższym poziomie bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom naszych wychowanków, ich rodziców oraz służb sanitarnych opracowano i wprowadzono system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - HACCP, gwarantującego bezpieczeństwo naszych wyrobów. System ten podlega stałemu nadzorowi i doskonaleniu.

Deklarujemy, iż wdrożony System Jakości HACCP jest zgodny z zasadami określonymi w Codex Alimentarius, a do realizacji celów Polityki HACCP stosowane są procedury zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).

Pracownicy naszej placówki znają politykę jakości i są przeszkoleni w zakresie zasad systemu HACCP oraz świadomi swojej odpowiedzialności za wdrażanie, doskonalenie i utrzymanie systemu HACCP.

Cały personel za cel stawia sobie, aby swoją pracą zagwarantować bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wyrobów.

Dyrektor Żłobka Miejskiego
Barbara Mierzejewska