-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Dla rodziców

Rekrutacja 2013/2014

-
Wersja do drukudruk
Rekrutacja 2013/2014

Wniosek o przyjęcie do Żłobka Miejskiego w Legionowie można składać przez cały rok. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez dziecko numeru PESEL oraz zatrudnienie obojga rodziców (szczegóły są zawarte w opracowanych zasadach) dostępnych na stronie internetowej www.zlobek.legionowo.pl O kolejności przyjęcia dziecka do Żłobka decyduje data złożenia wniosku. Każdy złożony wniosek otrzymuje kolejny numer ewidencyjny na liście rekrutacyjnej (oczekujących).

Rodzice dzieci oczekujących na miejsce w Żłobku proszeni są o złożenia DEKLARACJI O DALSZYM UBIEGANIU SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE oraz dokonanie aktualizacji danych do 30 kwietnia bieżącego roku.

Rodzice deklarujący kontynuację uczęszczania dziecka do Żłobka proszeni są o złożenie DEKLARACJI O KONTYNUACJI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LEGIONOWIE oraz dokonanie aktualizacji danych do 30 kwietnia.

W celu zachowania dbałości w rozpoznawaniu autentyczności danych zawartych
w składanych dokumentach prosimy o okazanie przy składaniu DEKLARACJI do wglądu:

- Aktu urodzenia dziecka,
- Zaświadczenia o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej,
- Dokumentu potwierdzającego odprowadzanie podatku na rzecz Gminy Legionowo,
- Dokumentu tożsamości,

Zwrotu wypełnionych dokumentów należy dokonać wyłącznie osobiście w sekretariacie Żłobka Miejskiego w godzinach od 7: 00 do 16:00.

Na podstawie złożonych dokumentów (kart zgłoszenia i deklaracji) zostanie utworzona lista dzieci przyjętych od 1 września bieżącego roku. Lista wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Żłobka Miejskiego do 15 maja.

Po zakończonej rekrutacji rodzice dzieci nieprzyjętych otrzymają informację o kolejności porządkowej na liście oczekujących.
Rodziców dzieci z listy oczekujących o fakcie przyjęcia dziecka w trakcie roku Żłobek będzie zawiadamiał telefonicznie.


Barbara Mierzejewska
Dyrektor Żłobka Miejskiego

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 29.03.2013 r., godz. 14.01
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 29.03.2013 r., godz. 14.01
Liczba odwiedzin: 1225