Żłobek Miejski
w Legionowie

Scenariusz do Konkursu Od żłobka to wiemy- zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Kubek mleka

Zajęcia plastyczne - Kubek mleka
Grupa dzieci w wieku 2 – 2,5 lat
Cele:

1. Rozwijanie sprawności manualnej
2. Utrwalanie znajomości kolorów (biały)
Formy: praca z całą grupą
Metody: działania praktyczne
Pomoce dydaktyczne: rysunek przedstawiający kubek, kredki, biała kreda
Przebieg zajęć:
1. Każde dziecko otrzymuje rysunek przedstawiający kubek. Część konturu kubka wykonana jest kropkami. Dzieci łączą kropki za pomocą kredek. Następnie wypełniają wnętrze kubka białą kredą (utrwalanie koloru białego). Opiekun ocenia prace wszystkich dzieci
i umieszcza je na gazetce ściennej.
Fotorelacja z zajęć w grupie Biedroneczek