Żłobek Miejski
w Legionowie

Scenariusz do Konkursu Od żłobka to wiemy- zdrowo jemy, zdrowo rośniemy
Zajęcia ruchowe z piłką

Zajęcia ruchowe z piłką
Grupa dzieci w wieku 2 - 2,5 lat
Cele:

1. Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę
2. Czynne wydłużanie mięśni grzbietu i wzmacnianie koordynacji ruchowo-wzrokowej
Formy: praca z całą grupą
Metody: słowne, pogadanka
Pomoce dydaktyczne: piłki
Przebieg zajęć:
1. Dzieci siedzą na dywanie z wyprostowanymi nogami. Stopami ściskają piłki. Unoszą do góry nogi razem z piłkami. Opuszczają nogi na podłogę. Czynność powtarzają trzykrotnie.

2. Dzieci klęczą na dywanie siedząc na stopach. Unoszą do góry wyprostowane ręce. Następnie pochylają się do przodu trzymając przez cały czas wyprostowane ręce i dotykają dłońmi do podłogi. Czynność powtarzają trzykrotnie.

3. Opiekun ocenia wykonanie ćwiczeń i chwali dzieci.
Fotorelacja z zajęć pokazowych w grupie BIEDRONECZEK