-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Dla rodziców

Scenariusz spotkania adaptacyjnego z rodzicami

-
Wersja do drukudruk
Scenariusz spotkania adaptacyjnego z rodzicami

Zapisy dzieci do żłobka na nowy rok szkolny są już za nami. Pierwsze kontakty z rodzicami podczas przyjmowania zgłoszeń dzieci do żłobka zostały już zainicjowane. Za chwilę, po rekrutacji dzieci do placówek, rozpoczną się, jak co roku, spotkania adaptacyjne. Nie tylko dla dzieci, ale także może przede wszystkim dla rodziców. Z naszych doświadczeń wynika, że sukces adaptacji ma swoje źródło w środowisku rodzinnym. Brak „gotowości żłobkowej” rodziców, przejawiający się obawą przed pozostawieniem swojego dziecka w nowym otoczeniu, lękiem o jego dobre samopoczucie w żłobku jest dużą przeszkodą, z którą personel żłobka musi sobie poradzić. Zatem jeśli odpowiednio przygotujemy rodziców do przekroczenia progu żłobka, to większe szanse, że ważny moment w życiu ich dziecka, związany z wkroczeniem w nowe środowisko, nie zostanie okupiony dużym stresem i przebiegnie bez trudności albo przynajmniej bez większych trudności zarówno dla dziecka, jak i jego bliskich. Dlatego „adaptacja w żłobku” musi być rozpoczęta od realizacji działań ukierunkowanych na rodziców.

Celem tych działań jest:

stworzenie atmosfery zaufania, zapewniającej zrozumienie i wsparcie rodziców w trudnym momencie ich życia, związanym z koniecznością wprowadzenia ich dziecka w nowe środowisko, przybliżenie działalności żłobka w oparciu o obowiązujące przepisy, jego specyfiki ze względu na proponowaną ofertę edukacyjną, przybliżenie charakterystyki rozwoju i potrzeb rozwojowych dzieci, uwzględnianych w organizacji i działaniach żłobka, przedstawienie rad i wskazówek dotyczących tego jak wykorzystać okres poprzedzający regularne uczęszczanie dziecka do żłobka, aby optymalnie przygotować je do nowego otoczenia, przekazanie rad dotyczących postępowania na wypadek trudnych chwil w adaptacji dziecka.

1. Rozmowa z rodzicami nt. adaptacji dziecka w środowisku żłobkowym – przekazanie rad, wskazówek, które pomogą zniwelować negatywne skutki adaptacji dziecka (również w formie ulotki) i zaproszenie do udziału w spotkaniach z personelem żłobka, który szczegółowo omówi proces i warunki adaptacji dziecka w środowisku żłobkowym.
2. Przekazanie ulotki informacyjnej dotyczącej harmonogramu spotkań rodziców dzieci nowo przyjętych do żłobka z pielęgniarkami, opiekunami, lekarzem, dyrektorem i spotkań adaptacyjnych z udziałem dzieci.
3. Przekazanie kwestionariusza ankiety dla rodziców „Moje oczekiwania wobec działalności żłobka”, określenie terminu i formy zwrotu ankiety .
4. Zaproszenie rodziców do obejrzenia pomieszczeń żłobka, w których będą wypoczywać, uczyć się i przebywać ich dzieci (sala pobytu wraz z łazienką, sale zabaw ruchowych, gabinet specjalistyczny, jadalnia, szatnia itd.).

Poznanie warunków i specyfiki działalności żłobka przez rodziców, poprzez uczestniczenie w spotkaniach z jego dyrektorem i personelem, dla większości rodziców stanowi czynnik niwelujący stres, związany z podjętą decyzją o powierzeniu dziecka personelowi żłobka. Akceptacja środowiska żłobkowego jest tym łatwiejsza, im bardziej jest ono rozpoznane przez rodziców, a także otwarte na wspomaganie i współpracę z rodzicami w procesie adaptacji. Dlatego warto zadać sobie trud, aby rodzice świadomie uczestniczyli w tym bardzo ważnym i złożonym procesie adaptacji dziecka w żłobku.

Dyrektor Żłobka Miejskiego
Barbara Mierzejewska

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 11.08.2013 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 11.08.2013 r., godz. 10.33
Liczba odwiedzin: 970