-
Strona Główna  -  Rejestr zmian  -  Statystyka  -  Redakcja  -  
-
- -
Żłobek Miejski w Legionowie
ul. ppłk. E. Dietricha 1
05-120 Legionowo
tel./fax: (22) 774-56-22
e-mail:
bajami@interia.pl
dyrektor@zlobek.legionowo.pl
Zdrowo jemy
Dwujęzyczne dzieci Dwujęzyczne dzieci - Certyfikat Musical babies Certyfikat Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy Chrońmy dzieci Bezpieczny i Przyjazny Żłobek Orły Edukacji GOLD 2019 Orły Edukacji Laureat Konkursu 2019 Wyróżnienie w Konkursie Żłobek Roku 2019
Strona Główna

Dla rodziców

O KAMPANII "REAGUJ. MASZ PRAWO" NA POSIEDZENIU KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

-
Wersja do drukudruk
O KAMPANII "REAGUJ. MASZ PRAWO" NA POSIEDZENIU KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
24 października 2013 roku Dyrektor Żłobka Miejskiego Barbara Mierzejewska uczestniczyła w posiedzeniu senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na temat PRZEMOCY EMOCJONALNEJ WOBEC DZIECI – DIAGNOZA I DOBRE PRAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU.

Tegoroczna kampania społeczna, realizowana przez Fundację pod hasłem:
„Kiedyś Twoje dziecko rozwinie skrzydła, od Ciebie zależy czy będzie latać” stanowi element szerokiego programu edukacyjnego, którego celem jest propagowanie idei odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz poszerzania świadomości dotyczącej roli i wpływu dorosłych na wychowanie i integralny rozwój dzieci.

II edycja kampanii społecznej pt. KAŻDE TWOJE SŁOWO ZMIENIA ŻYCIE, współfinansowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu operacyjnego FIO.

Seminarium, które odbyło się w gmachu Senatu RP pokazało jak ważna i potrzebna jest nieustanna praca nad uświadamianiem rodzicom i opiekunom dzieci istoty problemu przemocy emocjonalnej, jej przyczyn, przejawów, konsekwencji oraz sposobów jej zapobiegania.

Od tego, bowiem będzie zależało czy naszym dzieciom zostaną skrzydła podcięte na starcie w przyszłość, czy też rozwiną je i polecą z radością w świat!
Na posiedzeniu Komisji zaprezentowane zostały założenia i przebieg kampanii Rzecznika Praw Dziecka "Reaguj. Masz prawo". W Senacie debatowano o przemocy emocjonalnej wobec dzieci, omawiano także diagnozę problemu i dobre praktyki jego rozwiązywania.

Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, zaapelował do zebranych senatorów i gości o przyłączenie się do kampanii Rzecznika, złożenie podpisu pod deklaracją „Reaguj. Masz prawo” oraz jej aktywne promowanie w najbliższym otoczeniu i własnym regionie.

WYCHOWANIE BEZ PRZEMOCY

Pierwsze lata życia to najistotniejszy czas dla prawidłowego rozwoju dziecka. To okres intensywnego rozwoju mózgu dziecka, doskonalenia ruchowego, lecz także okres, w którym kształtują się podstawy jego osobowości. Najważniejszym elementem warunkującym prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalno społeczny staje się wówczas zapewnienie prawidłowej psychologicznej stymulacji dziecka, oraz dostarczenie szeregu wzorców umożliwiających małemu człowiekowi poznanie i nauczenie się p o p r a w n y c h relacji w otoczeniu osób, które mają w tym okresie na ten rozwój największy wpływ. Są to przede wszystkim rodzice dziecka, lecz
w sytuacji konieczności podjęcia przez nich pracy zarobkowej – w coraz większym stopniu: personel ośrodka sprawującego opiekę nad dzieckiem. Niewątpliwym nadużyciem byłoby założenie, że wszystkie te osoby dysponują właściwymi wzorcami nabytymi na drodze doświadczeń osobistych i przekazów kulturowych.

Wychować dziecko zgodnie z systemem naszych wartości to marzenie każdego rodzica. Cel jest godny, ale i trudny do osiągnięcia. Szczególnie, że efekty widoczne są nie od razu, ale po latach. Zwykle w ogólnym zarysie jesteśmy z siebie zadowoleni, ale zdarza się, że mamy chwile zwątpienia i utraty wiary we własne predyspozycje do bycia rodzicem.

Lecz kiedy ponosimy porażki? Nad tym warto się zastanowić. Niektórzy powiedzą, że cały ten świat to nieustająca walka, ciągły stres i nerwy o wszystko, i to tu należy szukać przyczyny. Będą mieli rację, jedno to stres a drugie brak świadomości działania pewnych mechanizmów.

Ponieważ każdy rodzic w pierwszych latach życia dziecka jest dla niego modelem i źródłem nauki, dlatego tak ważne jest abyśmy byli spójni w każdej sytuacji. Jeśli rodzice, na co dzień posiłkują się systemem kar i nagród
– wzmacniają niewłaściwe zachowania u dzieci. Kar, w rozumieniu nie tylko przemocy fizycznej, ale szerszym, czyli także systemu nakazów i zakazów, krzyku, wyzywania czy krytykowania dziecka. Agresja słowna jest uważana za nawet bardziej dotkliwą od agresji fizycznej, bo rani duszę dziecka.
Gdybyśmy, na co dzień byli spokojniejsi, w wielu sytuacjach reagowalibyśmy inaczej zarówno w pracy, jak i w domu. Żyjąc bez stresu, moglibyśmy fantastycznie i bez przeszkód oddać się roli „rodzica na medal” a tak, nie mamy często siły i cierpliwości a czasem najzwyczajniej nas po prostu „ponosi”, bo coś odreagowujemy.

Jednak każdy rodzic chciałby wychować swoje dziecko najlepiej jak umie. Każdy marzy, aby jego dziecko miało szczęśliwe życie i aby kiedyś było pogodnym i spełnionym człowiekiem, miało fantastyczną rodzinę, pracę i aby wszystko mu się w życiu udawało. Staramy się wyposażyć nasze dziecko w cały arsenał cudownych wartości, edukujemy je, dostarczamy masę bodźców, atrakcji, możliwości, które mają służyć i kiedyś procentować. Dzieci jednak, jak ktoś mądrze powiedział, nie robią tego, co mówimy im, że mają robić. Dzieci naśladują to, co widzą, że my dorośli robimy. Zatem jak to się dzieje, że przekazujemy nie to, co byśmy chcieli przekazać? Często obwiniamy naszych rodziców o wiele barier, które przez ich błędy wychowawcze, musieliśmy w życiu przezwyciężać. Czy my unikniemy tych błędów? Przecież jesteśmy ponoć bardziej świadomi.

Człowiek w całości, spójny i kompletny.

Zakładamy, że zdrowy psychicznie człowiek jest kompletny, pełen zasobów i nie wymaga naprawy.
Jedyne, czego mu czasem brakuje to ukierunkowania działań, motywacji, większej dawki energii i wiary we własne siły, czyli krótko mówiąc inwestycji w swój potencjał. W efekcie stresu i napięcia, czasem to, co jest człowieka atutem i mocną stroną zamienia się w ciemne odpowiedniki.

JAK POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY MOŻE WSPIERAĆ BUDOWANIE BEZPIECZNEJ RELACJI RODZIC - DZIECKO?


Dziecko to mały człowiek, który chce i ma prawo do szacunku i miłości od pierwszych chwil. I nawet, jeśli rodzic godzi się z tym założeniem, to nierzadko staje w obliczu bezsilności, gdyż w momentach wyzwań może nie mieć konkretnych narzędzi, aby okazać dziecku szacunek. Porozumienie bez Przemocy (PBP), metoda stworzona przez psychologa Marshalla B. Rosenberga, którą inspirujemy się w pracy z rodzicem, daje właśnie konkretne wskazówki, co do elementów naszego języka, które wspierają zrozumienie drugiego człowieka i w efekcie pomagają się dogadać.

Jedno z podstawowych założeń PBP brzmi: wszystko, co robimy, robimy po to, aby zaspokoić swoje piękne, uniwersalne potrzeby. Jeśli rodzic każdemu działaniu dziecka przypisze taką intencję, będzie mu łatwiej zobaczyć w nim człowieka, który pragnie wyrazić swoją życiową energię, swój potencjał.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Barbara Mierzejewska, data: 05.11.2013 r., godz. 22.14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Mierzejewska, data: 05.11.2013 r., godz. 22.14
Liczba odwiedzin: 806