Żłobek Miejski
w Legionowie

PRZYTULANIE


Czy wiecie, że poprzez przytulenie uczysz swoje dziecko zaufania
i akceptacji? Okazywanie czułości wpływa na rozwój dziecka, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa i spokój. Często przytulane dzieci lepiej się rozwijają emocjonalnie i intelektualnie.
PRZYTULAJMY!


Przytul dziecko -
dlaczego dotyk jest tak ważny?


Mózg stymulowany jest przez dotyk i ruch.
Dotyk i ruch to także pierwsze wrażenia, które odczuwa dzieckoSkóra dziecka to pierwszy organ zmysłowy, który rozwija się najwcześniej. Dzięki mnogości zakończeń nerwowych skóra odbiera dotyk, ból, nacisk, temperaturę. Receptory znajdujące się w skórze odbierają informacje o poczuciu naszego ciała.

Dotyk buduje także poczucie bezpieczeństwa i miłości. Wczesny dotyk wzmacnia system immunologiczny, zwiększa przyrost wagi oraz stałą wrażliwość podwzgórza, co powoduje obniżenie poziomu stresu i uspokojenie dziecka.

Dzieję się tak dlatego, że obszary czuciowe mózgu jako pierwsze odbierają wrażenia zmysłowe z ciała poprzez skórę. Posiadają one także połączenia z przyległym, ruchowym obszarem kory mózgowej i razem nazywane bywają pasem czuciowo-ruchowym lub korą somatosensoryczną. Dlatego dotyk jest niezmiernie ważny w opanowaniu umiejętności sensoryczno-motorycznych. Dotykowa informacja sensoryczna jest niezbędna, aby osiągnąć mięśniową czy ruchową aktywność. Układ dotykowy, oddziałując na inne układy zmysłowe i ruchowe, pobudza wiele różnych poziomów i obszarów w mózgu. Badania dowodzą, że brak bodźców dotykowych a tym samym brak pobudzania komórek nerwowych w okresie niemowlęcym, może prowadzić do obniżenia aktywności układu pobudzającego nową korę,
a to daje w efekcie upośledzenie pracy mięśni, zaburzenia emocjonalne, pogorszenie odbioru wrażeń zmysłowych i trudności uczenia się, a w skrajnych przypadkach niedorozwój podstawowych funkcji ciała, a nawet śmierć.

Zmysł dotyku pozwala nam uczyć się, oceniać, poznawać otoczenie. Doznania dotykowe przekazywane są do mózgu. Podobne funkcje posiada także układ propriocepcji, czyli układ czucia głębokiego. Dzięki zmysłowi propriocepcji człowiek może utrzymać równowagę, prawidłową postawę oraz orientację w świecie zewnętrznym. Podczas poznawania nowego przedmiotu wodzimy rękom po jego powierzchni, aktywizując właśnie receptory czucia powierzchniowego i głębokiego.
Pomimo tego, że wydaje nam się, iż to wzrok i słuch są dla nas najważniejsze to dotyk jest pierwszym najistotniejszym kanałem uczenia się, a także kluczem do zabawy, a jak wiemy to podczas zabawy możemy przyswoić najwięcej nowych umiejętności czy informacji płynących z otaczającego nas świata. Dotyk – masaż jest pomocny w tworzeniu się u dziecka świadomości własnego ciała. Poczucie swojego ciała to podstawa wykonywania wszystkich czynności, także związanych z nauką szkolną dziecka.

Naukowcy są zgodni co do tego, że podstawy rozwoju emocjonalnego dziecka zależą od tego jak często było przytulane, głaskane, brane na ręce, oraz od tego jak się z nim bawiło.

Łagodny dotyk – masaż niemowlęcia był stosowany w wielu kulturach, jedną z podstawowych jego zalet jest nawiązanie i utrwalanie więzi z rodzicami. W początkowym okresie życia dziecka, rodzice komunikują się z nim głównie za pomocą dotyku, dzięki łagodnemu dotykowi dziecko czuje miłość rodziców a co najważniejsze czuje się bezpiecznie. Niesie on korzyści zarówno dla niemowlęcia jak i dla jego opiekunów.
Stymulacja za pomocą dotyku, zwłaszcza łagodny masaż, wywołuje fizjologiczne i psychologiczne zmiany korzystne dla organizmu dziecka tj. poprawia funkcjonowanie układu trawiennego, moczowo-płciowego, a także wspomaga rozwój psychiczny dziecka, zaspokajając podstawowe potrzeby dziecka: bezpieczeństwa, przynależności uczuciowej
i miłości.

Kolorowe, wymyślne zabawki i bajki nigdy nie zastąpią czegoś co powinno płynąć z głębi serca kochającego rodzica – stworzenia swojemu dziecku bezpiecznego pełnego miłości świata. Okazji do przytulenia dziecka nie brakuje, a jeżeli może się to stać świetną zabawą np. podczas masażyków, to oprócz wspomnianych wcześniej walorów wzbudzi w dziecku i jego rodzicach radość i szczęście.

Aleksandra Światłowska – pedagog
Centrum Terapii Integraf
www.integra.edu.plCele kampanii społeczno - edukacyjnej „Przytul dziecko”


Podstawowym celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzeby emocjonalne dzieci, uwrażliwienie dorosłych (w tym rodziców, opiekunów, wychowawców) na potrzebę bliskiego kontaktu, jaką odczuwa dziecko, emocjonalnego i fizycznego, potrzebę akceptacji zrozumienia i bezpieczeństwa.

Uświadomienie rodzicom, że uderzenie dziecka, nawet klaps, jest porażką rodzica, wyrazem jego bezsilności. Alternatywą jest nagradzanie, pozytywne stymulowanie. Przytulenie dziecka, powiedzenie mu, że jest się z niego dumnym, daje lepsze wyniki wychowawcze, niż karcenie, szczególnie klapsem, które oparte jest na tej samej zasadzie, co uczenie tańca niedźwiedzia, na rozgrzanej blasze – gdzie muzyka kojarzy się mu z bólem.


Dodatkowym celem jest dostarczanie rodzicom narzędzi ułatwiających kontakt z dzieckiem. W świecie zdominowanym przez obrazy, w świecie ideogramów i pigułek intelektualnych, przy zanikającej kulturze czytania i rozumienia tekstu, w świecie informacji skondensowanej do migawki, trwały kontakt, chwila spędzona wspólnie z dzieckiem, staje się bezcenna.

To właśnie te momenty będą uwrażliwiać dziecko, chronić je przed bezmyślnością w dalszym życiu, pomogą mu rozróżnić rzeczywistość od świata wirtualnego. Rzeczywistość, w której ból jest bólem, a radość radością, a nie przyznanym następnym „życiem”, czy też wyższym poziomem „siły” lub „sprawności”. Nauczą doceniać piękno, dobro i przeciwstawić brutalności, gwałtowi. Kontakt z dzieckiem i nauka, jak ten kontakt nawiązywać, może być jedynym antidotum na świat, w którym kontakt oparty jest na SMS-ach. Dlatego też narzędzia ułatwiające nawiązanie kontaktu, lub też pogłębiające zbliżenie z dzieckiem, uważamy za bardzo cenne i w ramach Kampanii „Przytul dziecko” będziemy je promować.