Żłobek Miejski
w Legionowie

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępcy Dyrektora Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat

Informuję, że w otwartym i konkurencyjnym naborze na w/w stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Zielińska

Uzasadnienie wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, Pani Agnieszka Zielińska spełniła warunki i wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, wykazała się wiedzą merytoryczną wymaganą na danym stanowisku oraz przeszła pomyślnie rozmowę kwalifikacyjną.

Dyrektor
Żłobka Miejskiego Motylkowy Świat
Barbara Mierzejewska